WERKWIJZE

Verbeelding, stel je voor…

“Utopia lies at the horizon. When I draw nearer by two steps, it retreats two steps. If I proceed ten steps forward, it swiftly slips ten steps ahead. No matter how far I go, I can never reach it. What, then, is the purpose of utopia? It is to cause us to advance.”  – Eduardo Galeano

Zien is geloven, en een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Daarom vat De Natuurlijke Stad de alternatieve leefomgevingen in beelden, en niet in rapporten. Op deze animaties en infographics is te zien hoe die wenselijke situatie er in de praktijk uit zal ziet. Evenals in wat voor omgeving we zullen leven als we ons gedrag aanpassen en technologie omarmen, waarmee we uiteindelijk onze eigen levens kunnen verbeteren.

Gemeenschappelijke droom of wenselijke situatie

Elk project van De Natuurlijke Stad start met een gemeenschappelijke droom, een wenselijke situatie, die mogelijk wordt door een gedragsverandering en/of technologie. In zo’n project omschrijven we de eerste stappen die we kunnen zetten om onze wenselijke toekomst vorm te geven.

Met inspirerende visualisaties benaderen we de mensen die baat hebben bij ons project, namelijk de bewoners van de stad. Op deze manier kunnen zij weloverwogen keuzes maken. De andere partijen (gemeente, bedrijven en andere stakeholders) worden zo snel mogelijk betrokken. Het moment waarop is afhankelijk van het plan. Soms is het nodig om van te voren draagvlak bij een gemeente op te bouwen, soms is er eerst draagvlak bij de bewoners nodig.

Het resultaat is een alternatief voor de huidige situatie die draagvlak heeft in de maatschappij, voldoet aan de visie van De Natuurlijke Stad en die economisch haalbaar is.

Wij leveren de volgende producten:

• Wenselijke toekomstscenario’s:
– Infographics
– 3d beelden
– Verhalen

• Inspiratie lezingen
• Extra denkkracht bij workshops
• Verbeeldingen van en voor uw rapportages

Dit doen we onafhankelijk en in samenwerking met partijen die onze visie onderschrijven of aanvullen.

• Overheden
– Stad
– Regio
– Provincie
– Land

• Bedrijven
– Projectontwikkelaars
– Vervoerssector
– Consultancy

• Kennis instellingen

© De Natuurlijke Stad