VISIE

Verantwoordelijkheid

Binnen onze samenleving zijn er vaak kleine groepen met privépersonen die proberen ‘bottom-up’ een transitie in gang te zetten naar een betere wereld omdat ze zich daar verantwoordelijk voor voelen. Hen ontbreekt het echter vaak aan kennis om weloverwogen keuzes te maken. Overheden en bedrijven hebben deze kennis en expertise wel, maar schuiven de verantwoordelijkheid door naar de consument, die wordt geacht in de vrije markt de juiste keuzes te maken. Maar hoe slechter een bepaald product of dienst is voor de maatschappij en onze leefomgeving, hoe goedkoper het vaak is voor een consument. Hier zit een weeffout in het systeem waar de werkwijze van De Natuurlijke Stad een alternatief voor is.

Privépersonen (zoals bewoners) moeten invloed kunnen uitoefenen op beslissingen die het bedrijfsleven en overheden nemen over hun leefomgeving. Dat kan alleen als professionals en privépersonen directer samenwerken. Technologie kan deze manier van samenwerken ondersteunen.

Technologie

Technologie moet niet leidend, maar ondersteunend zijn aan het stedelijke leven. Het uitgangspunt moet hierbij een veilige en schone leefomgeving zijn. Technologie heeft namelijk twee kanten. Het heeft de potentie om ons leven een stuk aangenamer te maken, de ongelijkheid te verkleinen en onze omgeving mooier te maken. Maar tegelijkertijd kan technologie ook ons leven onaangenamer maken, de ongelijkheid vergroten en onze leefomgeving bederven. Het gaat dus uiteindelijk om de keuzes die we maken, en hoe we de technologie die voorhanden is, toepassen in ons dagelijks leven.

Meten en verbinden, maar waarom?

Op dit moment wordt er namelijk veel gebruik gemaakt van tools die meten en verbinden zonder dat we eigenlijk weten waarom. Gebaseerd op deze metingen worden voorspellingen gedaan en daar wordt beleid op gemaakt. Maar is deze situatie ook wenselijk voor de mensen die er iedere dag mee te maken hebben? Vaak wordt deze vraag achteraf gesteld. De Natuurlijke Stad begint met deze vraag.

Mobiliteit

Leefbare straten

Stel je eens voor; doorgaande wegen in de stad zijn stil. Kleine geruisloze voertuigen zoeven rustig door de straat. Schone lucht. Kleinere straten zijn door de bewoners ingericht met tuinen, speelruimtes en zitplekken. Omdat de meeste voertuigen worden gedeeld hebben we veel minder voertuigen nodig. Ruime auto’s zijn zeldzaam omdat die voor de meeste ritten veel te groot zijn. Zo hebben we veel minder ruimte nodig om dezelfde hoeveelheid mensen door de stad te laten bewegen.

De Natuurlijke Stad werkt aan een organisatie die het bovenstaande alternatief mogelijk maakt.

Dit is de eerste stap van de transitie naar Mobility as a Commons: MaaC.

Lees meer...

Na de Tweede Wereldoorlog betekende het ‘hebben van een auto’ ultieme vrijheid, mogelijkheden tot dagjes uit en genieten van de natuur. Met de drukte op de weg en de kennis van nu over de gevolgen van autogebruik, is het onbevangen genieten van autorijden er wel af. De dominantie van de auto in onze ruimte wordt dan ook steeds meer ter discussie gesteld. Mensen zijn echter gewend aan hun auto als privébezit en vinden concepten als autodelen en OV-gebruik vaak lastig.

Efficiënter gebruik van infrastructuur en vervoer

Andere vormen van vervoer kunnen echter net zoveel vrijheid bieden als de auto ons ooit bood. Door technologische ontwikkelingen kan er een betere bereikbaarheid bewerkstelligd worden door los te komen van de bestaande kaders en te kijken naar eigen gedrag. Daarbij moeten infrastructuur en type voertuigen ter discussie gesteld worden. Daarnaast kan onze huidige infrastructuur vele malen efficiënter gebruikt worden.

Transities op het gebied van mobiliteit

De mobiliteit verandert sterk. Deze transitie vindt plaats op twee gebieden:

Automatisering en van bezit naar gebruik. Beide transities hebben een enorme potentie om onze leefomgeving te verbeteren. Voorwaarde is dat we goed bedenken wat voor omgeving we eigenlijk willen met z’n allen. Onze alternatieven komen tot stand na uitgebreide en gedetailleerde analyses van de huidige situatie. Op basis van de ontwikkelingen in mobiliteit, werken we aan uitvoerbare projecten waarmee we de transities kunnen versnellen en de techniek kunnen inzetten voor een prettigere leefomgeving.

Urban commons

De stad is van iedereen

Stel je eens voor; je kan met je buren je straat opnieuw ontwerpen. Op een online platform geef je samen met je buren aan welke mobiliteit-behoefte je hebt. Hieruit blijkt dat voor een grote groep bewoners het delen van een auto veel voordeliger is. Het gevolg: er komt een heleboel ruimte vrij. Ruimte, die je samen met je buren binnen de kaders van de gemeente opnieuw kunt invullen met picknicktafels, planten, speelgelegenheid, noem maar op. Het is aan jullie.

De Natuurlijke Stad heeft in 2018 in Den Haag de ‘Vrijstraat’ gelanceerd. Een aantal straten in Den Haag worden op dit moment volgens dit principe herontworpen door de bewoners. Elke ingeleverde parkeervergunning geeft de bewoners 12m2 openbare ruimte om opnieuw in te richten.

Sinds de komst van het kapitalisme kwam het meeste gemeengoed (commons) in handen van een persoon, bedrijf of instituut. De stad is daardoor verdeeld onder een groot aantal partijen die allemaal claimen een deel van de stad te bezitten. De Natuurlijke Stad gelooft dat de ultieme woon-werkomgeving alleen gerealiseerd kan worden als bewoners én grondbezitters samenwerken. Daarbij moet verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte gedeeld worden en zal eigenaarschap van deze openbare ruimte gedeeltelijk weer bij de bewoners moeten komen te liggen.

Lees meer...

De Peer-to-Peer economie

Internet maakt het mogelijk om binnen 2 minuten antwoord te hebben op nagenoeg alle feitelijke vragen die je hebt. Technologische ontwikkelingen kunnen met behulp van het internet hele wijken van energie voorzien buiten de bestaande leveranciers om. Een product wat je online bestelt, kan je soms dezelfde dag al thuisbezorgd krijgen. En het is zelfs technisch mogelijk om online een product te ontwerpen, en dat vervolgens in een FabLab om de hoek te laten printen.

Overvloedige grondstoffen bereikbaar voor iedereen

De Natuurlijke Stad werkt aan een leefomgeving waarin grondstoffen die in overvloed aanwezig zijn – denk aan hernieuwbare energie, kennis, liefde, …- bereikbaar worden voor iedereen. De schaarse grondstoffen – zoals fossiele brandstoffen, schone lucht, natuur, … – worden hier zo min mogelijk aan onttrokken. De bovenstaande voorbeelden laten zien dat we zo’n leefomgeving met Peer-to-Peer (zonder tussenkomst van onnodige schakels) kunnen creëren zonder aan comfort in te hoeven leveren.

Besluitvorming over openbare ruimte heroverwegen

Het heroverwegen van besluitvorming over stedelijke openbare ruimte is een belangrijk onderwerp binnen deze beweging. Door delen van de stad te behandelen als Urban Commons (stedelijk gemeengoed) kunnen de bewoners zélf verantwoordelijkheid nemen en wordt de stad weer gezien als iets gemeenschappelijks.

Stad & natuur

Daktuinen

Stel je eens voor; daktuinen op alle hoogbouw, waarin je tijdens je lunchpauze een wandeling kunt maken door de natuur middenin de stad. Je hoofd leegmaken terwijl de vogels kwetteren. En stel je voor dat bruggen deze daktuinen verbinden, dat de vergadering wandelend van tuin naar tuin plaatsvindt, hoog boven de stad.

Dit zou niet alleen een plaatselijk effect geven, zoals een natuurlijke isolatie van het gebouw en meer ruimte op de grond. Het leidt ook tot een schonere lucht en zorgt voor verkoeling tijdens de steeds heter wordende zomers. Daarnaast leidt het tot sociale en zakelijke verbinding en productiviteit.

De Natuurlijke Stad stelt voor om de daken van de stad als gemeenschappelijk te behandelen. Op deze manier krijgt de stad er een tweede landschap bij. Daarbij worden de negatieve gevolgen van onder andere klimaatverandering gedeeltelijk beperkt.

Lees meer...

Het stadse leven zoals het is

In de stad wordt naar hartenlust gestudeerd, gewerkt en geleefd. Gezinnen worden gesticht, bedrijven opgericht en de bouw floreert erin. Vloekend staan we vast in het verkeer, lachend zitten we even later op het terras met een rits geparkeerde auto’s aan onze voeten. De soundtrack van dat moment bestaat uit gebabbel en gelach, die samen met het geluid van het voortschrijdende verkeer de symfonie van de stad vormen.

Ook in de stad genieten van natuur

Tegelijkertijd hebben we er veel voor over om van de natuur te genieten. Stedelingen maken hun balkons tot kleine paradijsjes. In achtertuintjes en op patio’s worden vogelhuisjes opgehangen, kleurrijke bloemen prijken in bakken, banken en kinderbadjes worden neergezet. Onkruid wordt gewied, zaadjes geplant en van iedere vlinder en vogel wordt genoten. Dit alles om, wat wij natuur zijn gaan noemen, ook in de stad te ervaren.

Hoe zou de stad zelf, los van de eigen woning en buitenplaats, moeten veranderen om in zijn geheel als natuur te worden ervaren? Daar is De Natuurlijke Stad voortdurend mee bezig.

© De Natuurlijke Stad