URBAN COMMONS

DEEL

Stel je voor; je kan samen met een groep buurtbewoners met wie je het goed kan vinden een groep voertuigen delen. Voor de prijs van een halve auto heb je vervolgens misschien wel 10 auto’s, een elektrische bakfiets en een Carver tot je beschikking!

DEEL coöperatie

DEEL is voor buurtbewoners die het niet noodzakelijk vinden om voertuigen zoals een auto, Birò of elektrische bakfiets te bezitten. Maar die wel graag de luxe willen hebben van een gevarieerd aantal voertuigen voor de deur. En die deze voertuigen graag direct beschikbaar willen hebben, mochten ze spontaan beslissen eropuit te gaan.

Met DEEL loop je naar buiten en kies je uit verschillende voertuigen: een kleine auto, een ruime auto, maar ook een (bak)fiets (al dan niet elektrisch), een Birò of een Carver. Als bewoner kun je een coöperatie opzetten waarmee je lid kunt worden van DEEL

Wij zijn DEEL!

DEEL helpt bewoners een slim wagenpark opzetten, lease en/of koop. Daardoor kan openbare ruimte vrijkomen om opnieuw in te richten voor bijvoorbeeld groen en recreatie. DEEL helpt de behoeften in kaart te brengen, zodat de juiste voertuigen gekozen worden.

De bewoners richten een coöperatie op om deze groep voertuigen te beheren. Voor de oprichting en het beheer van de coöperatie levert DEEL alle benodigde stukken en ondersteuning. Daarnaast levert DEEL een uitgewerkt prijsplan waar elke coöperatie vervolgens zelf mee aan de slag kan.

http://wijzijndeel.nl

© De Natuurlijke Stad