MOBILITEIT

De Transporttransitie

Walter Dresscher
2015

Revolutionair

Stel je voor; in de openbare ruimte van steden is geen ruimte meer gereserveerd voor snel verkeer. Alle ruimte wordt gebruikt voor zitten, spelen, wandelen en fietsen. Grote boulevards zijn de decors voor een grote verscheidenheid aan openbare activiteiten. Alle belangrijke vervoersbewegingen zijn op een efficiënte manier in een afgesloten netwerk van buizen geïsoleerd van het openbare leven.

De 5e transportmodus

Het vernuftige Evacuated Tube Transport (ETT), een schoon en veilig alternatief voor het huidige transport, maakt het bovenstaande mogelijk. In deze ondergrondse vacuümbuizen kunnen mensen en goederen verplaatst worden in capsules. Deze kunnen een snelheid behalen van wel 6500 km/u. ETT werkt met magnetische levitatie en het uitschakelen van luchtweerstand. Omdat de capsules nagenoeg geen wrijving ondervinden is deze, op het eerste oog uiterst ongewone oplossing, zeer energie zuinig, veilig en financieel aantrekkelijk. ET3, een variant van ETT waarbij de capsules de maat hebben van een ruimte auto, maakt wegen in de toekomst nagenoeg overbodig. Walter Dresscher was finalist voor de TEDx Awards 2015 waar hij de potentie van ET3 presenteerde.

© De Natuurlijke Stad