STAD & NATUUR

Aeolus

Walter Dresscher
2013

Stel je voor; de wind waait over de Seine en de onzichtbare potentie van deze energiedrager wordt zichtbaar in licht. Als golven over de oceaan schittert er een prachtig schouwspel langs de prominente silo’s in het hart van Rouen.

Poézie in de Seine

Voor het opwaarderen van de graansilo’s in Rouen hebben we een tweede huid ontworpen die bestaat uit een grote hoeveelheid lamellen die dankzij de wind bewegen. De elementen worden aangelicht door LED lampen die met behulp van piëzo elektrische componenten worden voorzien van stroom als de lamellen bewegen door de wind. Het verticale graanveld geeft de silo’s een tweede leven en verzacht het rigide, koude over gedimensioneerde aangezicht van de gebouwen. Een nieuw symbool voor de stad zichtbaar vanuit de gehele omgeving. De silo’s worden op deze wijze de nieuwe vuurtoren voor Rouen, icoon die de verschillende delen van Rouen met elkaar in verbinding brengt. Een fijnmazige architectuur die reageert op zijn omgeving en hierdoor een dynamisch aangezicht creëert.

© De Natuurlijke Stad