Het einde van het autotijdperk

Het schandaal rondom Volkswagen legt op een zeer expliciete wijze bloot, dat de autofabrikanten op geen enkele manier bezig zijn met het verminderen van de levensbedreigende en wereldvernietigende gevolgen van de producten die ze maken, maar die met misleidende reclames trachten te verkopen. Dit toont de onmacht van de bedrijfstak aan en illustreert dat het concept “auto” aan het einde van zijn levenscyclus is. We moeten ons dan ook geen enkele illusie maken over een eventuele rol van de autofabrikanten bij de broodnodige transities van dit moment.

Onze steden zijn volledig ingericht om auto’s te faciliteren waarvan de meesten het grootste gedeelte van de tijd stilstaan. Dit neemt heel erg veel ruimte in beslag, een tsunami van auto’s. Iedereen die weleens een hele stad door moet kent de beperkingen van de auto. De hoeveelheid energie die nodig is om een auto, met vaak slechts 1 persoon erin, te laten rijden is zeer groot. Als u door de stad loopt wordt alles wat u ziet, hoort ruikt en voelt gedomineerd door auto’s. Naast de gevaren die ontstaan door de uitstoot zijn er elk jaar in Nederland nog steeds honderden verkeersdoden te betreuren als direct gevolg van autoverkeer. Waarom accepteren we deze vernietigende cijfers en de enorme impact op ons openbare leven als het gaat om onze automobiliteit? De meeste van u zullen nu denken: omdat er geen alternatief is. Dat is op dit moment voor velen ook zo, maar dat betekent niet dat er geen alternatief denkbaar is. Om echter tot een alternatief te kunnen komen zullen we onze bestaande kaders moeten loslaten en de basis infrastructuur, ons wereldwijde wegennetwerk voor automobielen, ter discussie moeten stellen.

Deze verandering vraagt een manier van denken die utopisch genoemd kan worden. Het nadenken over een utopie is een ultieme vorm van kritiek. Het bevraagt de huidige situatie die per definitie nooit perfect of af is. Vooruitgang bestaat alleen bij de onderkenning van de tekortkomingen van het nu. Daarnaast maakt enkel het verwerpen van bestaande systemen het mogelijk om een echt alternatief vorm te kunnen geven.

Het is tijd om opnieuw te beginnen en met een leeg blad onze mobiliteit te ontwerpen. Hoe kunnen we mensen op een efficiënte, schone en veilige manier naar bestemmingen laten reizen? Wat is een echt alternatief voor de auto? Dat zijn de vragen die ik met het initiatief “de transporttransitie” stel.

Een mogelijk antwoord is ETT (Evacuated Tube Transport), een systeem van capsules in vacuüm buizen. De capsules worden door elektromotoren versneld en vertraagd met behulp van magnetische levitatie. Dit is een technisch haalbaar concept waarmee we onze basisinfrastructuur van asfalt wegen kunnen vervangen. Alle bewegingen vinden plaats in een afgeschermde (eventueel ondergrondse) omgeving. Alle openbare ruimte die op dit moment wordt gebruikt voor het rijden in auto’s of het parkeren van auto’s kan worden gebruikt voor openbaar leven met een hoge kwaliteit. Bewegende capsules kunnen tevens als energieopslag fungeren door gebruik te maken van een techniek onderzocht door ECN (Energie Centrum Nederland) die overtallige energie gebruikt voor het versnellen van een magnetische zweeftrein in een (ondergrondse) vacuüm buis. Deze trein, of in het geval van ETT capsules, geeft energie terug als het weer vertraagd wordt. Dit voorbeeld toont aan dat er technieken voorhanden zijn waarmee we een serieus alternatief kunnen verbeelden en verwoorden voor onze automobiliteit.

Het schandaal bij Volkswagen en de nasleep hiervan, is een uitgelezen kans om mobiliteit in een breder kader op de agenda te zetten. Als we het aan de autofabrikanten, hun lobbyisten en de politiek overlaten om de transportsector serieus te heroverwegen zal er niet veel gebeuren.
Het is aan wetenschappers en geëngageerde bedrijven en burgers om het voortouw te nemen door de transporttransitie in gang te zetten en serieus aan alternatieven te gaan werken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *