Voor een bijeenkomst over mobiliteit in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 3 februari 2016 was Walter Dresscher gevraagd om zijn plan voor efficiënter ruimtegebruik aan de grachten toe te lichten. In aanwezigheid van de wethouder Litjens (verkeer en vervoer) is er een avond gesproken over de toekomst van mobiliteit in Amsterdam en de regio.

“In de smalle en drukke straten van Amsterdam komen veel verschillende soorten verkeer samen. Taxi’s, bestelwagens, fietsers, trams en bussen proberen zich door dezelfde beperkte ruimte heen te wurmen. Ook bewoners, bezoekers en ondernemers moeten in diezelfde schaarse ruimte kunnen leven, werken en recreëren. Door geen duidelijke keuzes te maken in het gebruik van de ruimte komen de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad op steeds meer plekken onder druk te staan. Hoe kan de bestaande infrastructuur slimmer worden gebruikt? En wat kan het Amsterdamse OV betekenen in het aantrekkelijk en bereikbaar houden van een veranderende en drukker wordende stad?”

Klik hier om de hele avond terug te zien: https://vimeo.com/154155453