De Natuurlijke Stad

De Natuurlijke Stad ontwikkelt alternatieve stedelijke omgevingen die zijn inwoners als natuurlijk ervaren. Al duizenden jaren kiezen mensen ervoor om in de stad te gaan wonen. De stad is de natuurlijke leefomgeving van de mens geworden.

Als je aan iemand op een bankje langs een straat zou vragen of we in de natuur zijn, is het antwoord hoogstwaarschijnlijk ‘nee’. Onze natuurlijke habitat voelt niet als natuur. Deze paradox is het achterliggende thema van het platform De Natuurlijke Stad waarmee we alternatieve stedelijke omgevingen ontwikkelen die wel als natuurlijk worden ervaren.

Concrete oplossingen waarbij de leefbaarheid centraal staat

Met stedenbouwkundigen, filosofen, wetenschappers, politicologen en vooral de bewoners bedenken we concrete oplossingen. Daarbij spelen ons menselijk gedrag en de technologische ontwikkelingen de grootste rol.

De meeste bedrijven en overheden sturen op basis van voorspellingen van aannemelijke toekomstscenario’s. Onze alternatieven echter zijn gebaseerd op een visie van de maatschappij waar de bewoners centraal staan. Zo hebben zij zelf zoveel mogelijk invloed op wat er in hun eigen omgeving gebeurt.

Thema’s

De alternatieven zijn in te delen in de volgende thema’s. Veel projecten combineren 2 of 3 thema’s.

Wij leveren de volgende producten:

• Wenselijke toekomstscenario’s:
– Infographics
– 3d beelden
– Verhalen

• Inspiratie lezingen
• Extra denkkracht bij workshops
• Verbeeldingen van en voor uw rapportages

Dit doen we onafhankelijk en in samenwerking met partijen die onze visie onderschrijven of aanvullen.

• Overheden
– Stad
– Regio
– Provincie
– Land

• Bedrijven
– Projectontwikkelaars
– Vervoerssector
– Consultancy

• Kennis instellingen

© De Natuurlijke Stad