Belangrijke transities kunnen in de grote steden in gang worden gezet, zo vinden de kenners. De stad heeft op het gebied van klimaat­verandering, werk en armoede meer sleutels in handen dan nationale overheden.

Maar welke instrumenten zijn daar voor nodig? Hoe kan de gemeente de economie hervormen op een manier die ook goed is voor mens en milieu? Wat is de rol van geld, en kan het misschien (gedeeltelijk) zonder? En hoe kan de politiek nieuwe instrumenten voor een houdbare stedelijke economie stimuleren?

Gastspreker Michel Bauwens zal het concept van de peer-to-peer maatschappij uiteenzetten als uitgangspunt voor de middag. Wat is de rol van de politiek, bedrijven, burgers en overheid bij het ontwikkelen van een economie die een peer-to-peer maatschappij mogelijk maakt? En hoe kan dit tot een nieuw waardesysteem leiden?

Bauwens is filosoof en publicist op gebied van de ‘peer-to-peer’ samenleving, i.e. een samenleving die gebaseerd is op de gemeenschappelijke creatie en beheer van commons door hun gebruikersgemeenschappen. Naast de klassieke commons (rivieren, bossen) die beschreven werden door Elinor Ostrom (nobelprijswinnaar economie, 2009), is er nu een heropleving van de commons in de digitale en stedelijke omgeving, gekenmerkt door een tienvoudige groei in het laatste decennium. Bauwens is oprichter van de Foundation for Peer-to-Peer Alternatives (P2P Foundation), een wereldwijd netwerk van onderzoekers naar het beheer en economie van die commons, en is momenteel bezig met het uitwerken van een Commons Transitie Plan voor de stad Gent, na een gelijkaardig project voor de overheid in Ecuador (FLOK Society project, 2014). Hij leeft in Chiang Mai, Thailand.

In 2011 is Bauwens door het Post Growth Institute opgenomen in de lijst van de 100 meest inspirerende personen en vooraanstaande denkers voor een duurzame toekomst.

Op 23 juni gaan we tijdens deze conferentie op zoek naar nieuwe benaderingen om de stedelijke economie te versterken en de kwaliteit van leven van stadsbewoners te vergroten.

Visie op een nieuwe stedelijke economie 

Naast Michel Bauwens zullen de panelleden hun visie geven op een eerlijke en sociale economie en de instrumenten die we daar voor beschikbaar hebben. Zoals bijvoorbeeld de deeleconomie en een lokale munt. Vervolgens is het woord aan het publiek. We nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit gesprek.

De dialoog

Gedurende de middag gaan we het gesprek aan over welke aanpassingen de lokale economie nodig heeft. Moderator Mirjam de Rijk draagt zorg voor een gestructureerde en opbouwende dialoog. Met als doel om samen tot concrete ideeën, aanbevelingen en handvatten te komen die de transitie naar een eerlijke en sociale economie in Den Haag mogelijk maken.

Heeft u een vraag waarvan u vindt dat hij deze middag zeker aan bod moet komen? Mailt u deze dan aan ons vóór 15 juni a.s.

Voor wie is deze bijeenkomst interessant? 

Bedrijfsleven
De middag geeft u voorbeelden van mogelijkheden binnen een nieuwe stedelijke economie. Wat betekenen de nieuwe instrumenten voor uw onderneming? Wat heeft u nodig van de gemeente? Ook ontmoet u andere ondernemers en bedrijven waarmee u samen ideeën kunt ontwikkelen.

Gemeentelijk bestuur
Er zullen handvatten worden aangereikt waarmee het economisch beleid van de gemeente kan bijdragen aan het vergroten van de welvaart van bewoners. De kennis die u bij deze bijeenkomst meekrijgt kunt u in uw dagelijkse werk gebruiken om de toekomstige wethouders te helpen met de economische transitie.

Lokale politici
Dit jaar worden de verkiezingsprogramma’s ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met deze conferentie hopen we u te inspireren om op een vernieuwende manier naar de stedelijke economie te kijken. Uw visie kan wellicht worden aangescherpt door onze gasten. Onze gasten helpen u om uw lange termijn visie te vertalen in maatregelen voor de korte termijn.

Onderwijsinstellingen
Uw studenten krijgen straks een belangrijkere rol in het eigen maken van de nieuwe modellen voor de stedelijke economie. Als onderwijsinstelling is het van belang om uw studenten kennis te laten maken met inzichten die zich buiten de gebruikelijke kaders bevinden.

Lokale belangenorganisaties
Van u hopen wij op uw visie op de nieuwe stedelijke economie. Hoe raakt deze de belangen van burgers? En welke rol zien zij voor zichzelf?

Panelleden

Luuk de Waal Malefijt, oprichter van Onsgeld toont de gevaren van, en een alternatief voor, het huidige systeem van geldschepping.

Arn van der Pluijm, initiatiefnemer van de Haagse Munt, vertelt over de rol van een lokale munt in de stedelijke economie.

Ananda Groag van ShareNL schetst de mogelijkheden van de deeleconomie.
Hoe maken deelplatforms de weg vrij naar een commons economie?

Walter Dresscher gaat in op een vernieuwend mobiliteitsconcept MobCoop. Hoe kunnen mensen toegang krijgen tot mobiliteit zonder geld als ruilmiddel?

Programma

De conferentie begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Na afloop is er tot 18.00 uur gelegenheid voor een drankje.

De exacte tijden van het programma zullen binnenkort worden vermeld.

Moderator

Mirjam de Rijk

Gastspreker

Michel Bauwens
P2P Foundation

Panelleden

Luuk de Waal Malefijt
Stichting Ons Geld

Arn van der Pluijm
Haagse Munt

Ananda Groag
Share NL

23 juni 2017

14.00 – 17.00 uur
(inloop vanaf 13.30 uur)

Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
Den Haag (route >)

Na afloop is er tot 18.00 uur
gelegenheid voor een drankje.

De prijs 

De prijs voor de conferentie is €95,- (excl. btw).
Achteraf kunt u aangeven of u het waardevol vond en wordt u in de gelegenheid gesteld om tot maximaal €50,- terug te vragen. Ook kunt u extra doneren om meer van deze bijeenkomsten in de toekomst mogelijk te maken.

Er wordt met deze conferentie geen winst gemaakt. De opbrengst zal worden gebruikt om de professionals te vergoeden en vervolgbijeenkomsten te organiseren.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen