Stad en Natuur

‘Stad en de natuur moeten meer samengaan. Daar worden we beter van. En met meer groen lossen we ook de uitdagingen van urbanisatie op.’

Visie

De mens is onderdeel van de natuur, en de stad is de natuurlijke leefomgeving van de mens. Toch wordt de stad door velen nog niet als natuurlijk ervaren. Verdienen we het als mens niet om weer onderdeel te worden van de natuur, in plaats van haar te ontwerpen? Moeten we haar niet meer loslaten en minder controleren?

De behoefte aan veiligheid en zekerheid, het beschermen van de mens tegen invloeden van buitenaf, was altijd dominant bij de inrichting van onze leefomgeving. Die tijd is voorbij. We hebben nu zoveel kennis en technieken dat we niet alles hoeven te plannen, ontwerpen en voorzien. We hebben in mindere mate bescherming nodig tegen natuurlijke verschijnselen en elementen. En kunnen onze technieken beter inzetten om harmonieus te leven als onderdeel van de natuur. Meer groen dus, dat tegelijkertijd de uitdagingen van urbanisatie oplost. Denk aan parken op platte daken, die voor waterberging kunnen zorgen en opwarming tegengaan. Groente verbouwen in plaats van stinkende bitumen etc.

De Natuurlijke Stad onderzoekt en ontwerpt een leefomgeving, waarin de stad en natuur niet meer worden ervaren als twee losstaande entiteiten.

Verdieping