Cars4Space

De droom

Wat is de potentie van autodelen? Stel dat een groep mensen samen het perfecte groepje auto’s samenstellen voor hun specifieke gebruik, hoeveel ruimte levert dat op en wat kan je met die ruimte? Dat waren de vragen die samen met de gemeente Den Haag tijdens het samenstellen van de Agenda Ruimte voor de Stad aan bod kwamen. Aan de hand van een aantal aannames gebaseerd op ervaringen uit andere steden hebben De Natuurlijke Stad en de gemeente Den Haag een animatie gemaakt. Hiermee willen we laten zien wat de ruimtelijke potentie is van autodelen. Deze animatie is na de presentatie van de Agenda Ruimte voor de Stad gebruikt in een workshop met de bewoners over het thema parkeren.