Mobiliteit

‘Ooit was de auto de oplossing voor een groot aantal problemen. Inmiddels creëert dit voertuig misschien wel meer problemen dan hij oplost. Alternatief? Een andere mobiliteitsmix.’

Visie

Alles wat je in de stad ziet, hoort, voelt en ruikt wordt gedomineerd door mobiliteit. En de daarvoor benodigde infrastructuur. Elke stukje van de openbare ruimte heeft zelfs een relatie tot deze voertuigen. Onze steden en gebouwen zijn ingericht op het circuleren van de mobiliteit van een gering aantal mensen. Ruimte die dus niet kan worden gebruikt door spelende kinderen, buren die een praatje willen maken of een verfrissende wandeling.  Omdat we steeds hebben voortgeborduurd op het  bestaande vervoer (weg,  rail, water en vlieg), staan we er niet bij stil dat er een alternatieven zijn.  Maar die zijn er wel.

We moeten onze bestaande kaders loslaten en de basis infrastructuur ter discussie stellen. Het is tijd om opnieuw te beginnen en met een leeg blad onze mobiliteit te ontwerpen. Hoe kunnen we mensen op een efficiënte, schone en veilige manier naar bestemmingen laten reizen?

Zou het niet geweldig zijn als de auto straks alleen nog een plezierobject is? Dat je je efficiënt en snel van A naar B kunt verplaatsen zonder dat er wegen, parkeerterreinen en asfalt nodig zijn? Stel je een stad voor waar de openbare ruimte wordt gebruikt om in te leven? . Veilig, groen, schoon en zonder geluidsoverlast. Het kan. De technieken zijn er.

Verdieping