Urban commons

‘Gemeente en bewoners hebben dezelfde belangen. Dat vergeten we nogal eens. Als zij hun handen ineen slaan, komen we tot we de best mogelijk leefbare plek. Daar zijn we van overtuigd.’

Visie

Grote veranderingen komen van onderop. Dat heeft de geschiedenis keer op bewezen. Revoluties komen vanuit het volk, de gewone mens. Toch is dat niet de plek waar de besluitvorming voor veranderingen in de stad plaatsvinden. Goede innovatieve en inspirerende ideeën verdwijnen nogal eens in lange beleidsstukken, en dat is een gemiste kans.

De Natuurlijke Stad gelooft dat je de ultieme plek om te wonen, werken en leven creëert door de dialoog aan te gaan met de bewoners. Wat zijn hun dromen, behoeftes en ideeën? Het uitwerken van een ideale situatie helpt om al deze aspecten de beste plek te geven. Tijdens een transformatieproces is het verbeelden wat de verschillende keuzes betekenen voor de openbare ruimte essentieel. Zo kun je de potentie van een aantal ruimtelijke ingrepen letterlijk voor je zien.

We leven in een wereld waarin de meeste dingen het bezit zijn van een persoon, bedrijf of institutie. Ook de stad is als het ware verdeeld onder een groot aantal partijen. Er is een beweging die deze manier van verdeling ter discussie stelt en met alternatieven komt. De kern van de filosofie van deze beweging is Peer 2 Peer als uitgangspunt voor een post-kapitalistische samenleving. Met de huidige mogelijkheden op technologisch vlak kunnen we deze P2P samenleving vorm geven. Heroverweging van besluitvorming over stedelijke openbare ruimte is een belangrijk onderwerp binnen deze filosofie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stad weer echt van iedereen is? Door delen van stad te behandelen als Urban Commons kunnen we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving.

Wanneer bottom-up en top-down elkaar ontmoeten en we delen van de stad als Urban Commons behandelen krijgt een initiatief vleugels. Of het nou van boven of van beneden komt. Denk daarom ook buiten de kaders van beleidsteksten. De Natuurlijke Stad helpt visies te verbeelden.